የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን የተቀናጀ የመረጃ አያያዝ ስርዓት ፕሮጀክት ጽ/ቤት በመረጃ አያያዝና

 

Hits: 235